Zuster Zuster de zorg van toen met de kennis van nu

De zorg van toen

De kennis van nu

De zorg van toen

De kennis van nu

De zorg van toen

De kennis van nu

Zuster Liza wil de zorg beter maken. Menselijker en persoonlijker.

Meer als vroeger.
Toen een verpleegkundige nog zuster was en deed wat belangrijk was.
Door te luisteren. De tijd te nemen en te glimlachen.

Zuster Liza heeft geen klanten,
ze heeft hart voor haar cliënten.

Want dat is volgens haar het fundament van de zorg. 

Het maakt de zorg beter. 
En natuurlijk de mensen.

Dat is waar Zuster Liza voor zorgt.
Zuster Liza zorgt voor betere zorg.


Zuster Liza

Zuster Liza

Zuster

Liza is een zorgzame en deskundige kracht.
Vanaf haar 15e is ze actief binnen de gezondheidszorg.

Eerst heeft ze zichzelf verdiept door middel van verschillende stages, waarna ze echt voor de zorg heeft gekozen.
De opleiding verpleegkunde gaf haar de input en uitdaging om de beste zorg te leveren aan haar cliënten.

Haar zorg laat zich het best omschrijven als doortastend, professioneel en betrokken.

Humor en oprechte belangstelling zijn hier nauw mee verbonden.

06-123456789

zuster@liza.nl


Wat kan Zuster Liza betekenen?

Eigentijdse zorg met de aandacht van vroeger. Verplegen en verzorgen op de manier die bij u past.
Ook bij langdurige en terminale zorg, op elk moment van de dag. En misschien wel het belangrijkste, alles in uw vertrouwde omgeving.

Zuster Liza werkt samen met een team, dat zij samen met u samenstelt om zo de continuïteit van uw zorg te borgen.

Persoonlijke verzorging

Hulp en ondersteuning bij uw dagelijkse routine.
Zoals u dat gewend bent.

Verpleging

Verpleegtechnische handelingen op maat.

Bijvoorbeeld wondzorg, stomazorg of hulp bij katheteriseren.

Advies en instructie bij het zelf aanleren van dergelijke handelingen.

Terminale en 24-uurszorg

Een alternatief voor verpleeghuis of hospice.

In uw vertrouwde omgeving.

Begeleiding

Bij het leren omgaan met uw ziekteproces of beperking.

Of bijvoorbeeld bij inname van medicatie of met betrekking tot uw zelfredzaamheid.
Of het toedienen van injecties.


Vergoeding voor uw zorg

Vrijwel alle zorg wordt vergoed door ZVW WLZ of vanuit uw PGB


Je kunt jezelf niet Zuster Liza noemen zonder de juiste bekwaamheid.
Uw tevredenheid is wat er toe doet.
Om zo transparant mogelijk te zijn is zij KIWA-gecertificeerd.
KIWA is een internationaal opererend zorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren.
Daarom neemt zij jaarlijks een enquête af om de geboden zorg regelmatig te kunnen evalueren en optimaliseren.
En uiteraard om uw tevredenheid in kaart te brengen.

Kwalitatieve, toegankelijke en een betaalbare klachtenregeling; dat is waar Klachtenportaal Zorg zich sterk voor maakt.

Wij bieden dé onafhankelijke klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg en Kleinschalige Zorgvoorzieningen.

ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland.

V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
Een beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden.
Om uw tevredenheid te waarborgen en kwaliteit van zorg te bieden zijn wij via V&VN aangesloten bij de Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen.
Download hier de patiëntenfolder V&VN Regeling klachtenbehandeling zelfstandigen.